Metodinis mokymų centras » Veikla

Paskutinį kartą informacija atnaujinta  2022-01-21

 

2018 metų Metodinio centro veiklos ataskaita.

2019 metų Dienos veiklos centro metodinio centro veiklos planas.

2020 metų Dienos veiklos centro metodinio centro veiklos planas.

2021 metų Dienos veiklos centro metodinio centro veiklos ataskaita.

2022 metų Dienos veiklos centro metodinio centro veiklos planas.

 

2019 m. rugsėjo 3 d.  Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktoriaus įsakymu Nr. V1-596 "Dėl socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programos tvirtinimo", Dienos veiklos centrui patvirtinta 16 ak. val. Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa "Socialinio darbuotojo savimotyvacija ir profesinio streso valdymas". Programai suteiktas kodas  SD20190157.

 

Bendradarbiaudami su Klaipėdos valstybine kolegija įgyvendiname išvažiuojamąsias studentų paskaitas Dienos veiklos centre.
2019 m. kovo 15 d. - Verslo fakulteto studentai ir dėstytojai. Pokalbis įstaigoje apie praktinio darbo ypatumus, negalių charakteristika, verslo sektoriaus dalyvavimo svarbą sovialinėje srityje, aplinkos pritaikomumas, paslaugų neįgaliesiems prieinamumo būtinumas ir poreikis bei realus susipažinimas su pastatų pritaikymo galimybėmis (ratukininkams, silpnaregiams ir neregiams, sunkios negalios žmonėms-multisensorinis kambarys, lauko aplinka ir t.t.), paslaugų teikimo kokybė, negalių ypatumai.

 

 

2019 m. kovo 14 d. Dienos veiklos centre Gerosios patirties pasisėmimui dirbant su neįgaliaisiais svečiavosi Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Platelių dvaro muziejaus ir lankytojų centro darbuotojai. Diskutuota apie socialinio darbo ypatumus, stebėtos užimtumo veiklos, planuoti bendri darbai, pristatytas aplinkos pritaikomumas neįgaliesiems. Darbo patirtimi dalijosi įstaigos specialistai.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklas plečiasi per praktinį darbo patirties pasidalijimą.

 

 

2019 m. vasario 12 d. Dienos veiklos centre lankėsi kolegos iš Telšių centro "Viltis". Kalbėjomės apie dienos socialinės globos paslaugas, pristatėme įstaigoje vykdomas veiklas ir projektus, daug dėmesio diskusijoje skirta socialinių paslaugų kokybei ir neįgalaus jaunimo įgalinimo aptarimui.

 

2019  m.  sausio - vasario mėn.  Dienos veiklos centras,   vykdydamas  Europos teritorinio  bendradarbiavimo tikslo  programos Interreg V-A Latvijos - Lietuvos bendrdarbiavimo per sieną programos  projektą   "Improvement of  Quality and Accessibility of  Social  Services in Mid - Baltic Region/Soc Quality" Nr.  LLI-317 ,  Dienos veiklos centre,  socialinio darbo specialistams vykdys grupines  supervizijas ir individualią superviziją vadovaujančiam socialiniam darbuotojui.  Supervizijas veda, supervizorė, psichologė Jolanta Navickienė.

Susisiekite su mumis!