Struktūra ir kontaktinė informacija » Komisijos ir darbo grupės

Paskutinį kartą informacija atnaujinta:  2022-11-09

 

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS


Viešųjų pirkimų komisija:

 • Rita Bendikienė, socialinė darbuotoja - komisijos pirmininkė;
 • Laura Keblienė, vyr.  socialinė darbuotoja - narė, nuo 2021-10-18 direktoriaus įsakymu Nr. V1-36;

 • Jolanta Alimovienė, vyr.  buhalterė - narė, nuo 2020-05-18 direktoriaus įsakymas Nr. VI-23;
 • Antanas Kidykas,  direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams - narys;
 • Aušra Bruzdeilynienė, individualios priežiūros darbuotoja - narė, nuo 2022 m. liepos 01 d. Nr. V1-68.

(2016-03-07 direktoriaus įsakymas Nr. V1-08)

 

Pareigybių, kurias einantys asmenys  privalo  deklaruoti  privačius interesus, sąrašas:

 1. viešųjų pirkimų vykdymo komisijos nariai;
 2. viešųjų pirkimų vykdymo iniciatorius;
 3. viešųjų pirkimų organizatorius.

(2019 m.  gruodžio 23 d.  direktoriaus įsakymas Nr.  V1-22)
 

 

Dokumentų ekspertų komisija:

 • Jolanta Alimovienė, vyr. buhalterė - pirmininkė;
 • Eglė Miščikaitė, individualios priežiūros darbuotoja - sekretorė;
 • Laura Keblienė, vyr.socialinė darbuotoja - narė;
 • Airida Stonkienė, vyr. socialinė darbuotoja - narė.

(2021-10-25 direktoriaus įsakymas Nr. V1-39)


Materialinių vertybių nurašymo komisija:

 

Dienos veiklos centras:

 • Laura Keblienė, vyr.  socialinė darbuotoja – pirmininkė, nuo 2021-10-18 direktoriaus įsakymu Nr. V1-35;

 • Rita Bendikienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Asta Vaitelavičienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Rasa Karazinienė, individualios priežiūros darbuotoja - narė, nuo 2022 m. liepos 1 d. Nr. V1-67.

(2020-07-17 direktoriaus įsakymas Nr. V1-41)


Salantų padalinys:

 • Airida Stonkienė, vyr. socialinė darbuotoja - pirmininkė;
 • Rima Vengalienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Ramutė Motuzienė, individualios priežiūros darbuotoja - narė, nuo 2022 m. liepos 1 d. Nr. V1-70.
 • Erika Kuzminskė, individualios priežiūros darbuotoja - narė, nuo 2022 m. liepos 1 d. Nr. V1-70.

(2022-04-21 direktoriaus įsakymas nr. V1-45)


Korupcijos prevencijos  bei kontrolės komisija:

 • Laura Keblienė , vyr.  socialinė darbuotoja -  vadovė;
 • Antanas Kidykas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams -  narys;
 • Andrius Tamelis, kineziterapeutas - narys.

(2018-06-26 direktoriaus įsakymas Nr. V1-20)


Maisto produktų inventorizacijos komisija:


Dienos veiklos centras:

 • Laura Keblienė, vyr. socialinė darbuotoja - pirmininkė, nuo 2020-07-17 direktoriaus įsakymu Nr. V1-42;
 • Rita Bendikienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Asta Vaitelavičienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Jolanta Juciuvienė, individualios priežiūros darbuotoja - narė.

Salantų padalinys:

 • Airida Stonkienė, vyr. socialinė darbuotoja - vadovė;
 • Rima Vengalienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Danutė Mikitiejeva, individualios priežiūros darbuotoja - narė;
 • Aldona Joskaudienė, individualios priežiūros darbuotoja - narė.

(2015-09-28 direktoriaus įsakymas Nr. V1-17)
 

Metinės inventorizacijos komisija sudaroma  kiekvienų metų III ketvirčio pabaigoje atskiru įstaigos direktoriaus įsakymu. 
 

 

Susisiekite su mumis!