Laisvos darbo vietos

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: 2023-02-01

 

LAISVOS  DARBO  VIETOS

 

KRETINGOS  ATVIRAS  JAUNIMO  CENTRAS (KAJC)

 

Dienos  veiklos  centras naujai  įsikuriančiam  Kretingos Atviram  jaunimo  centrui  ieško   3  darbuotojų:

 • 2,5  etatams  (socialinio  darbuotojo arba  jaunimo  darbuotojo,  psichologo)  dirbti  įstaigos  padalinyje  adresu  Rotušės  aikštė  1,  Kretinga.

Darbo  krūvis:

 • 2  darbuotojų  po 1,0  etato socialinio darbuotojo arba  jaunimo  darbuotojo. Darbo  laikas  nuo  11.00 iki 20.00 val., (40  val. darbo  savaitė,  nuo  II iki VI. ).  Neterminuota  sutartis su  3  mėn.  išbandymo  laikotarpiu.
 • 1  darbuotojo  0,5  etato,  psichologo arba jaunimo darbuotojo.  Darbo  laikas nuo 16.00 iki 20.00  val.  ( 20  val. darbo  savaitė,  nuo  II iki VI). Neterminuota  darbo  sutartis su  3  mėn.  išbandymo  laikotarpiu.

Darbuotojai priskiriami kvalifikuotų  darbuotojų  grupei,  A2  lygio  pareigybei. 

 

Pretendentas  į  šias  pareigas  turi būti įgijęs socialinio  darbuotojo,  socialinio pedagogo,  pedagogo,  edukologo arba  psichologo išsilavinimą, aukštąjį  universitetinį  bakalauro  arba  aukštąjį koleginį  išsilavinimą arba  turintis  jaunimo  darbuotojo  sertifikatą. 

 

Pretendentai  su socialinio  darbuotojo  profesinio  bakalauro  kvalifikaciniu  laipsniu arba  pretendentas  turintis  jaunimo  darbuotojo  sertifikatą,  priskiriami  socialinį  darbą   dirbančių  darbuotojų  grupei  (Socialinių paslaugų srities darbuotojų, kuriems priskiriami socialiniai darbuotojai,  pareigybių sąrašą ir  priskyrimą tvirtina Socialinės apsaugos ir darbo ministras (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-10- 13 įsakymas Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ su vėlesnėmis   šio  įsakymo  redakcijomis).

 

Darbo  pobūdis:

 

Socialinis  darbuotojas arba jaunimo  darbuotojas:

 • vykdo  atvirą  darbą su  jaunimu, konsultuoja (individualiai ir  grupėmis) jaunuolius, teikia  jiems  emocinę  bei  socialinę pagalbą ir  didina jų  motyvaciją naudotis  esama  pagalbos  sistema, dalyvauti  pagalbos  ar  prevencinės  pagalbos  teikimo  procese;
 • kuria  mokymosi  galimybes  jaunuoliams,  padeda  jiems  įgyti  kompetencijas asmeninėje,  socialinėje,  sociokultūrinėje ir  kitose aktualiose  srityse,  jas  tobulina;
 • naudodamasis pagalbos sistemomis,  formuoja  ir  stiprina jaunų  žmonių įgūdžius  savarankiškai  spręsti kylančias  problemas;
 • rengia  ir  įgyvendina socialines  programas  ir  projektus,  padedančius užtikrinti  jaunimo  veiklos  įvairovę, tarpkultūriškumą ir  mokymosi galimybes;
 • dirba  su  bendruomene: dalyvauja  tarpžinybiniuose susitikimuose,  atstovauja  jaunimui,  rengia  su  juo  bendrus  projektus,  organizuoja  renginius, ieško  finansavimo,  palaiko  jaunimo iniciatyvas;
 • organizuoja  ir vykdo  įvairias prevencines,  sveikatingumo,  motyvacijos  priemones jaunimui.

Psichologo arba jaunimo darbuotojo:

 • rūpinasi  jaunimo  psichine  sveikata, konsultuoja  jaunimą  individualiai ir  grupėse;
 • parenka bendravimo  metodus  ir  konsultuoja  kolegas  darbe  su  jaunimu;
 • vykdo  neformalų  švietimą;
 • užmezga  santykį  su  jaunimu,  patiriančiu  įvairių  sunkumų,  įtraukia  juos  į  pagalbos  sau ir  kitam  procesą;
 • padeda  stiprinti  jaunimo  ryšį su  bendruomene ir  visuomene;
 • bendradarbiauja  su kitomis  valstybės  ir savivaldybių  institucijomis,  įstaigomis ir  organizacijomis  jaunimo  veiklos  klausimais. 

Nustatomas  atlyginimo  pastoviosios  dalies  koeficientas pagal  LR biudžetinių  įstaigų  darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą,  priklausomai  nuo  turimo  išsilavinimo ir  profesinės  darbo  patirties -  nuo  7,80 iki 8,20 pastoviosios  dalies  koeficiento.

 

Privalumai: 

 • darbo  patirtis su jaunimu arba  savanorystė su jaunais  žmonėmis (rekomendacijos).

Pateikiami  dokumentai:

 • gyvenimo  aprašymas,
 • motyvacinis  laiškas, 
 • išsilavinimą  patvirtinantys  dokumentai,  
 • asmens  dokumento  kopija, 
 • laisvos  formos  prašymas  dalyvauti  atrankos  pokalbyje, 
 • kiti  papildomi dokumentai,  kurie  manoma  gali  būti  svarbūs.

Dokumentus  iki  2023  m.  vasario  07  d.   įskaitytinai,  pateikti  el.p.  [email protected] ,  tel.  pasiteiravimui   8 683 18331.

 

Pateikdami  dokumentus  Jūs   sutinkate,  kad  jūsų asmens  duomenys  būtų  tvarkomi vykdant darbuotojų  atranką.

Informuosime  tik  atrinktus  kandidatus pagal  tinkamai  pateiktus  dokumentus. 

 

Susisiekite su mumis!