Dienos veiklos centro Salantų padalinys

Paskutinį kartą informacija atnaujinta  2023-10-04
 
Dienos veiklos centro Salantų padalinys - tai stacionari socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, skirta asmenims su proto, psichine ir fizine negalia jų dienos užimtumui, laikinam apgyvendinimui ir integracijai į visuomeninį gyvenimą.
Dienos veiklos centro Salantų padalinio steigėjas - Kretingos rajono savivaldybės taryba.

Salantų padalinio tikslas - siekti vis didėjančio savarankiškumo visuose neįgalaus žmogaus gyvenimo srityse, integruojant juos į visuomenę. Tenkinti jų gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sustiprinti jų sugebėjimus pasirūpinti savimi, kad galėtų gyventi kuo savarankiškesnį gyvenimą.

Salantų padalinio uždavinai:
  • sudaryti padalinio klientams darbinio užimtumo sąlygas, pritaikytas jų specialiesiems poreikiams;
  • ugdyti darbinius - profesinius įgūdžius;
  • ugdyti asmens savarankiškumą;
  • lavinti kūrybinius gebėjimus;
  • formuoti visuomenės humanišką požiūrį į neįgalius asmenis, nukreipiant jos dėmesį nuo šių asmenų negalios į jų galias ir išryškinat jų gebėjimus bei kūrybiškumą;
  • suteikti neįgaliems asmenims laikino apgyvendinimo paslaugas pagal nustatytas normas, aprūpinti reikalingu inventoriumi.
Į Salantų padalinį priimami asmenys su proto, psichine ir fizine negalia, vyresni kaip 18 metų, gyvenantys Kretingos rajone Salantų, Imbarės, Kūlupėnų, Darbėnų seniūnijose ir kitose aplinkinėse vietovėse.

Suteikiama socialinė globa:

 

 

Susisiekite su mumis!