Atviras jaunimo centras » AJC veiklos

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: 2023-05-05

 

KRETINGOS ATVIRO  JAUNIMO  CENTRO  VEIKLOS

 

Atvirasis darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams – spręsti kasdienybėje jaunam žmogui kylančius iššūkius ir klausimus.

 

Atvirasis darbas yra skirtas jaunuoliams, kurie:

  • ieško saugios aplinkos, naujų bendrumo, buvimo kartu formų;
  • turi laisvo laiko, tačiau nežino, kaip ir kur jį turiningai praleisti;
  • išsiskiria savo rūbais, kalba, elgesiu, taip išreikšdami savąjį kitoniškumą.

Buvimas  KAJC nėra apmokestinamas, taip suteikiant galimybę įsitraukti visiems to norintiems.

Perimtas kaip geroji patirtis iš senųjų Europos Sąjungos valstybių, Lietuvoje šis darbo su jaunimu būdas pradėjo tvirtintis nuo 2005 m., o pagrindinės institucinės jo formos yra dvi: atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės.

 

Atviro jaunimo centro veiklos kryptys:

  • prevencinė veikla (paskaitų, pokalbių, įvairių užsiėmimų organizavimas jaunimui aktualiomis temomis: santykiai su bendraamžiais, patyčios, smurtas, žalingi įpročiai, mokyklos nelankymas, darbas ir karjera ir kitos);
  • jaunimo iniciatyvų skatinimas – jaunimas Centre su specialistų pagalba gali įgyvendinti jiems svarbias idėjas, įsitraukti į savanorišką veiklą;
  • individualus ir grupės konsultavimas – jauni žmonės, kurie sprendžia sudėtingas paauglystėje iškilusias situacijas, gauna konsultacijas (socialines, psichologines); sunkumus išgyvenantys jaunuoliams teikiamas asmeninis palaikymas ir pagalba, organizuojami individualūs ir grupiniai susitikimai;
  • darbas su jaunimo aplinka ir artimaisiais – į jauno žmogaus ugdymą siekiama įtraukti visą šeimą bei artimiausią aplinką. Jaunimo tėvai, artimieji ir draugai visada yra laukiami Centre ir  gali gauti atsakymus į visus rūpimus klausimus.

 

Prevencinės socialinės   paslaugos

Pagal  LR Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministro 2006 m.  įsakymą  Nr.  A1-93 „Dėl  socialinių  paslaugų  katalogo  patvirtinimo“ su  visais  šio  įstatymo  vėlesniais  pakeitimais

 

Bendrosios  socialinės  paslaugos

 

Informavimas

Informacijos  apie  socialinės  pagalbos  asmeniui reikalingumą  suteikimas. Pagal  poreikį
Konsultavimas Pagalba, kurią  teikiant kartu  su asmeniu analizuojama asmens problema ir  ieškoma  veiksmingų jos  sprendimo  būdų. Kol problema  bus  išspręsta
Tarpininkavimas  ir  konsultavimas

Pagalbos  asmeniui  suteikimas sprendžiant  įvairias asmens  problemas, tarpininkaujant  tarp  asmens, jo aplinkos  ir  kitų  institucijų

(santykiai su bendraamžiais, tėvais, mokykla, išsilavinimas ir karjera, problemų ir konfliktų sprendimas, laiko planavimas).   

Kol problema  bus  išspręsta
Psichologo konsultacijos Terapiniai  užsiėmimai,  pokalbiai. Pagal poreikį
Laisvalaikio  užsiėmimai

Įvairūs stalo žaidimai (Dixit, Codname, Alias, Jenga, Twister,  Uno, Double ir kiti kortų žaidimai).

Kompiuteriniai xbox žaidimai;

galimybė žaisti smiginį, stalo futbolą ir stalo tenisą.

Kasdieną
Aktyvus  laisvalaikis

žygiai orientacinės varžybos ekskursijos, išvykos ir stovyklos vieši renginiai ir akcijos

diskotekos ir muzikiniai vakarai.

Pagal poreikį
Bendravimas

Susitikimai su įdomiais jaunimui žmonėmis;

Teminės  popietės  ir  vakarai.                                                                                                    

Pokalbiai prie arbatos jaunimui rūpimais klausimais.

Kasdieną
Praktinių įgūdžių ir kūrybinės dirbtuvės Žvakių liejimas, lipdymas iš molio, piešimas, maisto gaminimo vakarai. Kasdieną
Pasyvus  laisvalaikis Filmų peržiūros. Pagal  poreikį

 

Susisiekite su mumis!