Laisvos darbo vietos

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: 2022-04-26

 

LAISVA DARBO VIETA:

 

Ūkio  dalies  vedėjas  dirbti  įstaigos  padalinyje.

 

Darbo vieta: S.Neries  13A, Salantai,  Kretingos  raj. 

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.

Darbo  krūvis:  1,0  etato. 

Darbo  laikas: 5 darbo dienų savaitė nuo I iki V,  40  val.  darbo  savaitė  po  8  darbo  valandas  per dieną.

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas, profesiniai reikalavimai:

Įstaigos  padalinio Ūkio  dalies  vedėjas  priskiriamas  kvalifikuotų  darbuotojų  grupei. 

Būtinas  ne  žemesnis  kaip  aukštesnysis išsilavinimas,  įgytas  iki 2009  m.,  ar  specialusis  vidurinis  išsilavinimas,  įgytas  iki  1995  metų.  Vairuotojo  pažymėjimas,  vairavimo  praktika.

Ūkio dalies vedėjo pareigybei priskiriamos funkcijos:

 • Būti  atsakingam  už  padalinio  materialinę  būklę , organizuoti tinkamą ūkio dalies darbą;
 • Būti  atsakingu  už  padalinio   darbuotojų  saugą ir sveikatą  darbe, priešgaisrinę  ir civilinę saugą,  pildo  su  šiomis  sritimis  susijusius dokumentus;
 • Užtikrina  neįgaliųjų  keltuvo eksploatacijos saugumą,  priežiūrą,  remontą  ir savalaikį patikrinimą;
 • Užtikrina patalpų išlaikymą pagal  priešgaisrinės  saugos ir sanitarijos  reikalavimus,  tvarkingą  baldų,  santechninių  įrenginių,  elektros  ir patalpų apsaugos  prietaisų būklę;
 • Pasirūpina  pastatų  išorės  ir  vidaus interjero priežiūra,  vadovui  teikia  pasiūlymus  apie  reikiamus  atlikti  remonto  darbus,  rūpinasi padalinio  teritorija,  jos  gerbūviu ir  priežiūra;
 • Atlieka nesudėtingus  ūkio  darbus,  rūpinasi  padalinio  lauko  teritorijos  priežiūra;
 • Apiformina  padalinio  viešųjų  pirkimų  vykdymo prekių  ir  paslaugų  įsigijimui  paraiškas  ir pateikia Dienos  veiklos centro  darbuotojui,  atsakingam  už  viešųjų  pirkimų  vykdymą;
 • Veda  padalinio  materialinių  vertybių  apskaitą,  įsigijimo,  saugojimo ,  sunaudojimo ir  nurašymo  dokumentaciją,  savalaikiai  pateikia  buhalterijai;

Darbo užmokesčio dydis: Numatomas atlyginimo  pastoviosios  dalies  koeficientas pagal  LR biudžetinių  įstaigų  darbuotojų  apmokėjimo įstatymą, priklausomai  nuo  profesinės  darbo  patirties -  nuo 6 iki 7.

Privalumai: turėti  atsakingo asmens pažymėjimus  už  civilinę,  priešgaisrinę ir  darbų saugą.

Pateikiami  dokumentai:

 • gyvenimo  aprašymas, 
 • išsilavinimą  patvirtinantys  dokumentai, 
 • asmens  dokumento  kopija,
 • laisvos  formos  prašymas  dalyvauti  atrankos  pokalbyje,
 • kiti  papildomi  dokumentai,  kurie  manoma  gali  būti  svarbūs.

Dokumentus  iki  2022  m.  gegužės 06 d. įskaitytinai pateikti  el.  paštu [email protected] .

Tel.  pasiteiravimui  844570145, mob. 8-683-18331.

 

Darbuotojas  bus  atsirenkamas  pokalbio  metodu. 

 

Susisiekite su mumis!