Laisvos darbo vietos

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: 2022-09-20

 


Dienos veiklos centras ieško:

Bendrosios praktikos slaugytojos/jo dirbti įstaigos padalinyje, adresu S. Neries 13A, Salantai, Kretingos raj.

 • Darbo krūvis - 1,0 etato (galimas ir mažesnis, pagal potencialaus galinčio dirbti asmens galimybes), neterminuota darbo sutartis.
 • Darbo laikas - 5 darbo dienų savaitė nuo I iki V, 38 val. darbo savaitė.

Bendrosios praktikos slaugytojas/ja priskiriamas kvalifikuotų darbuotojų grupei.


Pretendentas į šias pareigas turi turėti:

 • ne žemesnįjį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, biomedicinos mokslų studijų srities slaugos studijų krypties, bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika (arba ją įgyti iki darbo įstaigoje dienos).

Bendrosios praktikos slaugytojai/jui priskiriamos funkcijos:

 1. Vykdo neįgaliųjų sveikatos būklės priežiūrą, suteikia pirmąją pagalbą, pagal klientų sveikatos būklę vykdo sveikatinimui skirtas užduotis;
 2.  Kontroliuoja padalinio neįgaliųjų maitinimo, jų asmens higienos bei patalpų sanitarijos būklę, priešepideminį rėžimą;
 3. Kontroliuoja darbuotojų ir klientų periodinių medicininių patikrinimų grafikus;
 4. Rūpinasi padalinio nustatytos LR SAM higienos normų laikymosi kontrole ir įgyvendinimu
 5. Veda savo srities priemonių apskaitą, saugojimo ir nurašymo dokumentaciją, savalaikiai pateikia buhalterijai.
 6. Moka būti dėmesingu ir empatišku, savarankiškai organizuotis darbą pagal dienos eigą.

Nustatomas atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas pagal LR biudžetinių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymą, priklausomai nuo turimo išsilavinimo ir profesinės darbo patirties - nuo 6 iki 7 pastoviosios dalies koeficiento.


Privalumai: darbo patirtis ir turima galiojanti bendrosios slaugos praktikos licencija.


Pateikiami dokumentai:

 • gyvenimo aprašymas,
 • išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, licencija (jei turima),
 • asmens dokumento kopija,
 • laisvos formos prašymas dalyvauti atrankos pokalbyje,
 • kiti papildomi dokumentai, kurie manoma gali būti svarbūs.

Dokumentus iki 2022 m. rugsėjo 27 d. įskaitytinai, pateikti el. p. [email protected] , tel. pasiteiravimui 8 683 18331.
 

Susisiekite su mumis!