Laisvos darbo vietos

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: 2023-05-10

 

LAISVA  DARBO  VIETA

 

KRETINGOS  ATVIRAS  JAUNIMO  CENTRAS (KAJC)

 

SOCIALINIAM DARBUOTOJUI ARBA  SERTIFIKUOTAM  JAUNIMO  DARBUOTOJUI

 

Dienos  veiklos  centro  Kretingos Atviras  jaunimo  centras  ieško:

 • Socialinio  darbuotojo  arba  sertifikuoto  jaunimo  darbuotojo dirbti  įstaigos  padalinyje.

Adresu:  Rotušės  aikštė  1,  Kretinga.

Darbo  krūvis: 1,0  etato.  Neterminuota  darbo  sutartis.  

Darbo  laikas: nuo  11.00 iki 20.00 val.,  40  val. darbo  savaitė,  nuo  II iki VI.

 

Šios  pareigybės  priskiriamas: kvalifikuotų  darbuotojų  grupei,  A lygio socialinių paslaugų  srities  darbuotojų  pareigybėms.

 

Pretendentas  į  šias  pareigas   turi  turėti:

 • pretenduojant  į  socialinio  darbuotojo  pareigybę - socialinio  darbo  aukštąjį  universitetinį  bakalauro  išsilavinimą su socialinio  darbo profesinio  bakalauro  kvalifikaciniu  laipsniu;
 • pretenduojant  į  sertifikuoto jaunimo  darbuotojo  pareigybę - aukštąjį  universitetinį  bakalauro  išsilavinimą su profesinio  bakalauro  kvalifikaciniu  laipsniu ir  įgytą  jaunimo  darbuotojo  sertifikatą. (Socialinių paslaugų srities darbuotojų, kuriems priskiriami socialiniai darbuotojai,  pareigybių sąrašą ir  priskyrimą tvirtina Socialinės apsaugos ir darbo ministras (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-10- 13 įsakymas Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ aktuali  redakcija  nuo  2023-01-01).

Gebėti:

 • vykdyti  kryptingą neformalią  ugdomąją  veiklą, padedančią  jaunimui įgyti ir  tobulinti  asmenines,  socialines  ir  kitas  kompetencijas,  reikalingas  jaunuolio  gyvenime;
 • skatinti  jaunus  žmones  atrasti,  naudoti ir  plėtoti turimus  vidinius  bei išorinius  išteklius;
 • atsižvelgti  į  aktualius  jauno  žmogaus  poreikius;
 • sudaryti prasmingo  jaunų  žmonių  laisvalaikio,  užimtumo ir savirealizacijos  galimybes;
 • dirbti  komandoje,  priimti  sprendimus,  siūlyti  sprendimų  būdus, bendrauti ir  bendradarbiauti;
 • numatyti  savo  veiklos  tikslus, uždavinius,  gebėti  juos  koreguoti atsižvelgiant  į  jauno  žmogaus  ir visuomenės  poreikius
 • valdyti, kaupti,  analizuoti,  sisteminti,  apibendrinti informaciją ir  rengti reikalingus dokumentus  bei išvadas;
 • mokėti užsienio  kalbą ( Pageidautina anglų  kalbą);
 • gebėti  puikiai  naudotis įvairiomis  informacinėmis  technologijomis,  dirbti  Microsoft Office paketų  programomis;
 • laikytis  konfidencialumo;
 • būti  pareigingam,  darbščiam, lanksčiams,  kūrybiškam,  iniciatyviam,  sąžiningam.

 

Darbo  pobūdis:

 • užmegzti kontaktą ir  palaikyti  tvarų bei lygiavertį  santykį  su  jaunais  žmonėmis;
 • nustatyti ir  įvertinti jaunimo poreikius,  užtikrinti  saugią  aplinką ir  jų  realizavimo  sąlygas;
 • padėti  jauniems  žmonėms puoselėti,  pažinti,  tobulinti jau  turimas  asmenines,  socialines ir  kitas  kompetencijas ir  įgyti  naujas;
 • padėti  jauniems  žmonėms  bei  pačiam  organizuoti veiklas,  remiantis  atvirumo,  prieinamumo,  savanoriškumo,  aktyvaus  dalyvavimo ir  orientavimosi į jaunų  žmonių  sociokultūrinę erdvę principais;
 • teikti sociokultūrines, prevencines,  informavimo, konsultavimo,  socialinių ir  gyvenimo įgūdžių,  neformaliojo ugdymo paslaugas;
 • atpažinti  rizikingą  jauno  žmogaus  elgesį, poelgius ir  imtis  veiksmų situacijai  suvaldyti;
 • skatinti  jaunimo  savarankiškumą,  motyvaciją,  iniciatyvumą,  verslumą,  savigarbą,  asmeninę  atsakomybę  ir  kt.;
 • bendradarbiauti su  kitomis  jaunimo  institucijomis;
 • dalyvauti  projektų  rengime  ir  įgyvendinime;
 • dirbti  komandoje  su  nacionaliniais  ir  tarptautiniais  savanoriais;
 • užtikrinti  Kretingos atvirame  jaunimo  centre viešai  tvarkai keliamus  reikalavimus;
 • pildyti pavestą su tiesioginiu darbu susijusią dokumentaciją.

Nustatomas  atlyginimo  pastoviosios  dalies  koeficientas pagal  LR biudžetinių  įstaigų  darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą,  priklausomai  nuo  turimo  išsilavinimo ir  profesinės  darbo  patirties -  nuo  7,80 iki 8,20 pastoviosios  dalies  koeficiento.

 

Privalumai:  darbo  patirtis (rekomendacijos).

 

Pateikiami  dokumentai:

 • gyvenimo  aprašymas,
 • motyvacinis  laiškas, 
 • išsilavinimą  patvirtinantys  dokumentai,  
 • jaunimo  darbuotojo  sertifikatas  jei  pretenduojama  į  sertifikuoto  jaunimo  darbuotojo pareigybę, 
 • asmens  dokumento  kopija, 
 • laisvos  formos  prašymas  dalyvauti  atrankos  pokalbyje, 
 • kiti  papildomi dokumentai,  kurie  manoma  gali  būti  svarbūs.

Dokumentus  iki  2023  m.  gegužės  18  d.   įskaitytinai,  pateikti  el.p.  [email protected] ,  tel.  pasiteiravimui   8 683 18331.

 

 • Pateikdami  dokumentus  Jūs   sutinkate,  kad  jūsų asmens  duomenys  būtų  tvarkomi vykdant darbuotojų  atranką.
 • Informuosime  tik  atrinktus  kandidatus pagal  tinkamai  pateiktus  dokumentus.

 

Susisiekite su mumis!