Projektai » Tarptautiniai projektai

Matyk kitą kelią. Aš matau. LLI - 212

Paskutinį kartą informacija atnaujinta 2019-06-02

 

 

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. Dienos veiklos centras  vykdo ERDF INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo  per sieną programos 2014-2020 finansuojamą projektą  "See Another Way/I See" Nr. LLI-212.

Projektas skirtas  regėjimo  negalios asmenų problemų siekiant jų  socialinės įtraukties į visuomenę sprendimui. 

Projektu siekiama gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir efektyvumą įvairius regėjimo sutrikimus turintiems asmenims. Keisti visuomenės požiūrį į neįgaliuosius, ypač į asmenis turinčius regos  sutrikimus. Šią negalią išgyvenantys žmonės  turi dalyvauti visuomeniniame gyvenime, bendrauti ir gauti socialines paslaugas, reikiamą  pagalbą. Visuomenės ir specialistų bendravimo įgūdžių stoka, ribotas ir stereotipinis požiūris,  aplinkos neprieinamumas, įrangos nepritaikomumas, ribotas išteklių naudojimas  palieka  regėjimo negalią turinčius žmones atskirtyje nuo visuomenės. 

Projekto  tikslas - skatinti vienodą požiūrį į asmenis su negalia bei pagerinti jų socialinę įtrauktį. Tai bus pasiekta stiprinant bendradarbiavimą, didinant visuomenės informavimą ir specialistų kompetencijas, gerinat socialinę infrastruktūrą vystant prieinamumo, efektyvumo ir socialinės įvairovės paslaugas Latvijos - Lietuvos pasienio regionuose. 

Pagrindinis projekto rezultatas - socialinių paslaugų prieinamumo ir veiksmingumo pagerinimas regėjimo negalią turintiems žmonėms. 

Pagrindinis projekto partneris - Latvijos Respublikos Kurzemes planavimo regionas (KPR).

Projekto partneriai - Dienos veiklos centras, Kretingos miestas, Klaipėdos  apskritis, Lietuva. Saldus miesto savivaldybė, Saldus miestas, Kurzemes regionas, Latvijos Respublika. Klaipėdos miesto  socialinės paramos centras, Klaipėdos miestas, Klaipėdos  apskritis, Lietuvos Respublika.  Liepojos miesto taryba. Liepojos miestas, Kurzemes regionas, Latvijos Respublika.

 

2017-07-14


2017 m. liepos 13 d. Saldus miesto savivaldybės Jaunimo centre "Škūnis", Kurzemes regione, Latvijos Respublikoje, vyko vykdomos Interreg  V-A Latvijos-Lietuvos programos 2014-2020 projekto "See Another Way" Nr. LLI-212  iniciatyvinės grupės ir darbo grupės susitikimas. Susitikimo metu  projekto  partneriams buvo pristatyti pagrindiniai projekto įgyvendinimo etapai, vykdymo  ypatumai, projekto partneriai pristatė savo  numatomas ir jau vykdomas veiklas.

 

 

Dienos veiklos centras, vykdydamas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą "See Another Way/I See" Nr. LLI-212, įsigijo programinę įrangą SuperNova Magnifier & screenReader (gamintojas Dolphin Computer Access Ltd, 1 licencija 1 darbo vietai) ir pritaikė kompiuterinę darbo vietą regėjimo negalią turintiems asmenims. Kompiuterinę įrangą sudaro programinė įranga įgarsinanti ir išdidinanti vaizdą kompiuterio ekrane ir specializuota padidinto šrifto klaviatūra. Pritaikyta darbo vieta suteiks galimybių didesniam būriui neįgaliųjų naudotis kompiuterine technika jiems reikalingais tikslais. Praplėstas paslaugų prieinamumo spektras didesniam būriui neįgaliųjų.


Džiaugiamės projekto galimybėmis ir naudingomis investicijomis!

 

          PSICHOLOGINĖS KONSULTACIJOS NEĮGALIESIEMS, JŲ ŠEIMOS NARIAMS, ARTIMIESIEMS, SU NEĮGALIAISIAIS DIRBANTIEMS SPECIALISTAMS 

Dienos veiklos centras, nuo 2017 m. lapkričio 08 d. iki 2019 m. balandžio 17 d. teikia psichologines konsultacijas neįgaliesiems, jų šeimos nariams, artimiesiems, su neįgaliaisiais dirbantiems specialistams. Konsultacijas teikia profesionalus psichologas. Dėl galimybės gauti nemokamas konsultacijas būtina susisiekti telefonais: 8 445 70145 arba +37068318331 Dienos veiklos centro specialistui, arba tiesiogiai psichologui tel. +37062091151. Susisiekus bus aptartas konkretus laikas. Individualių konsultacijų konfidencialumas garantuojamas.

Konsultacijos vykdomos vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą "See Another Way/I See" Nr. LLI-212.

 

TEISINĖS KONSULTACIJOS NEĮGALIESIEMS IR JŲ ARTIMIESIEMS 

Dienos veiklos centras, nuo 2017 m. lapkričio 09 d. iki 2019 m. balandžio 25 d. teikia teisininko konsultacijas neįgaliesiems, jų šeimos nariams, artimiesiems. Konsultacijas teikia teisininkas. Norėdami išspręsti susidariusias gyvenimo situacijas, dėl neįgalaus asmens atstovavimo, pagalbos jam ar kitais, su negalią turinčiais artimaisiais turimais klausimais kreipkitės dėl nemokamos konsultacijos laiko telefonais: 844570145 arba +37068318331 Dienos veiklos centro specialistui, arba tiesiogiai teisininkui tel. +37061242701. Susisiekus bus aptartas konkretus konsultacijos laikas.

Konsultacijos vykdomos vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą "See Another Way/I See" Nr. LLI-212.                                                                    

      

    

   

    

Vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą "See Another Way/I See" Nr. LLI-212, Dienos veiklos centre, padedant muzikos terapijos specialistei, vykdomi specializuoti muzikos terapijos užsiėmimai neįgaliems jaunuoliams su regėjimo sutrikimais ir kita negalia. Mūsų gebėjimų tikslas - įvaldyti naujus muzikos instrumentus.

 

 

  

Vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą "See Another Way/I See" Nr. LLI-212, Dienos veiklos centre, didelis dėmesys skiriamas regėjimo sutrikimus turintiems neįgaliesiems. Specialisto padedami, jie mokosi įvairių keramikos meno technikų.

 

2018-04-19

Dienos veiklos centre, vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos 2014-2020 Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą "See Another Way/I See" Nr. LLI-212, 2018 m. balandžio 18-19 d. vykdomi socialinių darbuotojų mokymai tema "Socialinio darbo partnerystė teikiamų paslaugų kontekste". Programos kodas SD20170061, programa patvirtinta 2017-09-15 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-395. Mokymuose dalyvauja 20 socialinių darbuotojų iš Kretingos ir Klaipėdos miestų įvairių socialinių paslaugų įstaigų. Mokymai finansuojami iš projekto programos lėšų. 

 


 

 

Dienos veiklos centre, vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos 2014-2020 Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą "See Another Way/I See" Nr. LLI-212, 2018 m. balandžio 18-19 d. vykdomi socialinių darbuotojų mokymai tema "Socialinio darbo partnerystė teikiamų paslaugų kontekste". Programos kodas SD20170061, programa patvirtinta 2017-09-15 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-395. Mokymuose dalyvauja 20 socialinių darbuotojų iš Kretingos ir Klaipėdos miestų įvairių socialinių paslaugų įstaigų. Mokymai finansuojami iš projekto programos lėšų.

 

2018-05-25

 

Vykdant Europos regioninės plėtros fondo paramos finansuojamą Interreg Latvijos ir Lietuvos 2014-2020 m. Projektą "Matyk kitą kelią/Aš matau" LLI-212, Dienos veiklos centre atlikti pastato pritaikymo silpnaregiams ir neregiams darbai. Dabar įstaigos teikiamos paslaugos bus prienamos ir šios negalios jaunimui ir žmonėms. Įstaigos viduje ir lauke sumontuoti neregių orientaciniai takai, garsinis švyturys informuoja atėjusius apie įstaigos pastato struktūrą. Brailio, taktiliniu ir skaitomuoju raštu pažymėtos kabinetų durys, laiptų turėklai. Atitinkamai pažymėtos laiptų pakopos ir stiklinių durų stiklai.
Šios vykdomo projekto investicijos suteikia mums galimybę teikti socialines dienos užimtumo paslaugas dar platesniam Kretingos miesto ir rajono neįgaliųjų ratui.

 

 

2018-06-21 

Vykdant Europos regioninės plėtros fondo paramos finansuojamą Interreg Latvijos ir Lietuvos 2014-2020 m. V - A projektą "Matyk kitą kelią/Aš matau" LLI-212, 2018 m. birželio 20 d. Dienos veiklos centre vyko projekto darbo grupės susitikimas. Latvijos Respublikos Liepojos ir Saldus miestų bei Lietuvos Respublikos Kretingos ir Klaipėdos miestų socialinių paslaugų įstaigų atstovai - projekto partneriai aptarė įgyvendintas projekto 2-ojo periodo veiklas, vykdomas 3-iojo periodo veiklas, projekto ateities veiklas. Projekto partneriams pristatyta Dienos veiklos centro veikla, įstaigos pritaikymas regėjimo negalią išgyvenantiems žmonėms.

 


  

 

Vykdant Europos regioninės plėtros fondo paramos finansuojamą Interreg Latvijos ir Lietuvos 2014-2020 m. V - A projektą "Matyk kitą kelią/Aš matau" LLI-212, 2018 m. birželio 20 d. Dienos veiklos centre vyko projekto vykdomų veiklų filmavimas kuriant filmą apie regėjimo negalią išgyvenančio asmens socializaciją, aplinkos pažinimą. Pagal projekto programą tai projekto partnerio (PP5) koordinuojama veikla iš Latvijos Respublikos Liepojos miesto. Ši veikla ir diena į mūsų kasdienybę įnešė naujų patirčių!

 

 

2018-08-30

2018 m. rugpjūčio 9-10 dienomis, vykdant Europos regioninės plėtros fondo paramos finansuojamą Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. V - A projektą "Matyk kitą kelią/Aš matau" LLI-212, vyko patirties pasikeitimo kelionė tarp projekto partnerių. Kelionės metu aplankyta Latvijos Respublikoje Pelci (Kuldiga) specialioji mokykla, Žiemupėje esantis NVO Liepojos neregių organizacijos sukurtas "Pojūčių parkas", Lietuvos Respublikoje aplankytas Dienos veiklos centro Salantų padalinys ir Kretingos psichikos sveikatos centras. Apsilankymų metu įstaigų vadovai pristatė vykdomas veiklas, savo šalies numatomas socialinės politikos perspektyvas, atsakyta į užduotus klausimus. Projekto partnerį - Dienos veiklos centrą atstovavo įstaigos vadovas, buhalteris, Kretingos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja ir vyriausioji specialistė, NVO organizacijos Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Kretingos viltis' pirmininkė. Kelionė turėjo didelės praktinės naudos, leido pažinti kaimyninės šalies - Latvijos Respublikos vykdomų socialinių paslaugų ypatumus, Lietuvoje pristatytos dar Latvijoje neteikiamos socialinės paslaugos.

 

2018 m. rugpjūčio 21-22 dienomis, vykdant Europos regioninės plėtros fondo paramos finansuojamą Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. V - A projektą "Matyk kitą kelią/Aš matau" LLI-212, Klaipėdoje LCC Tarptautiniame universitete vyko projekto viešinimo renginys. Renginio organizatoriai, Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (projekto partneris). Renginio dalyviai - projekto partneriai, įvairių įstaigų ir visuomeninių organizacijų atstovai.
Viešinimo renginio metu atidaryta paroda, kurioje eksponuojami įvairių organizacijų ir įstaigų meno darbai. Parodoje eksponuojami Dienos veiklos centro keramikos - floristikos darbų paroda "Tarp iliuzijų ir tikrovės...". Susirinkusiems dalyviams organizatoriai pristatė projekto veiklas, tikslą, atliktus darbus ir planuojamus pasiekti ir jau pasiektus rezultatus.

 

 

 

 

2018-09-10

 

2018 m. rugsėjo 6-7 dienomis, vykdant Europos regioninės plėtros fondo paramos finansuojamą Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. V - A projektą "Matyk kitą kelią/Aš matau" LLI-212, projekto partnerio PP2 - Dienos veiklos centro specialistai dalyvavo projekto mokymuose "Mokymasis, kaip žmonės su regėjimo negalia gyvena padedant šunų terapijai". Mokymai vyko Liepojos mieste, Latvijos Respublikoje. Mokymų metu gauta daug žinių apie įvairių terapijų su gyvūnais taikymą neįgaliesiems. Šunų ir sraigių terapijos praktiniai mokymai dalyviams paliko neišdildomus įspūdžius.


 

 

2018-09-18

 

2018 m. rugsėjo 12-14 dienomis, vykdant Europos regioninės plėtros fondo paramos finansuojamą Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. V - A projektą "Matyk kitą kelią/Aš matau" LLI-212, projekto partnerio PP2 - Dienos veiklos centro neįgalieji, padedami socialinio darbo specialistų dalyvauja projekto socioedukacinėje stovykloje "Matyk kitą kelią".

Pirmoji stovyklos diena, rugsėjo 12, aplankytas Lietuvos dailės muziejus - Prano Domšaičio galerijoje ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.
Džiaugiamės suteikta galimybe pažinti meną ir Lietuvos krašto istoriją!

 

 

Paskutinė stovyklos diena, rugsėjo 14, apsilankyta Golfo klube "National Gokf Resort", kuriame edukacinę veiklą apie gintaro ypatybes pravedė Palangos gintaro muziejaus edukatoriai ir Šiaulių UAB vaistinės "Valerijonas" specialistės apie ekologiškas kosmetikos ir sveikatinimosi priemones bei galimybes.

Turiningas penktadienis suteikė daug žinių ir paskatino visus projekto dalyvius atsigręžti į mus supančią gamtą ir aplinką, išnaudojant teikiamas galimybes sveikatos gerinimui ir grožio puoselėjimui.

 

 

Stovyklos organizatoriai, projekto partneriai - Klaipėdos miesto socialinės paramos centras. Socioedukacinė stovykla vyko Klaipėdos rajone.

 

2018-10-12

 

Dienos veiklos centre, vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos 2014-2020 Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą "See Another Way/I See" Nr. LLI-212, 2018 m. spalio 11-12 d. vykdomi socialinių darbuotojų mokymai tema "Socialinio darbo partnerystė teikiamų paslaugų kontekste". Programos kodas SD20170061, programa patvirtinta 2017-09-15 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-395. Mokymuose dalyvauja 20 socialinių darbuotojų iš Kretingos, Klaipėdos ir Palangos miestų įvairių socialinių paslaugų įstaigų. Mokymai finansuojami iš projekto programos lėšų.

 

 

2019-03-21

Vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos 2014-2020 Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą "See Another Way/I See" Nr. LLI-212, 2019 m. kovo 18 ir 19 d. vyko patirties pasikeitimo tarp projekto partnerių kelionė Lietuvoje ir Latvijoje. Joje dalyvavo specialistai iš Kretingos Dienos veiklos centro, Kretingos sicialinių paslaugų centro, Kretingos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus, NVO SIŽGB "Kretingos viltis", Klaipėdos miesto socialinės paramos centro, Latvijos Respublikos Liepojos ir Saldus miesto specialistai ir regėjimo negalią turintys asmenys. Kelionės metu aplankytas Gargždų socialinių paslaugų centras, Kretingos rajono Padvarių globos namai, Latvijos Respublikoje Liepojos miesto universitetas, miesto vietos projekto metu adaptuotos neregiams, Saldus miesto specialiosios Ciecere ir Kalnseta mokyklos bei neregiams pritaikytos miesto vietos. Informatyvi ir projekto veiklos rezultatus apžvelgianti kelionė dalyviams buvo naudinga.
Kelionės organizatorius, pagrindinis projekto partneris, Latvijos respublikos Kurzemes regiono planavimo agentūra.

 

 

2019-04-09

PROJEKTO "SEE ANOTHER WAY/I SEE" BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

2019 m. balandžio 5 d. Liepojos miesto (Latvija) koncertų namuose įvyko baigiamoji vykdomo Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos 2014-2020 Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projekto "See Another Way/I See" Nr. LLI-212 baigiamasis renginys. Pristatyti projekto rezultatai, projekto partneriams palinkėta sėkmės darbuose ir tolimesniame bendradarbiavime.

2019 m. baigiamosios konferencijos organizatorius, pagrindinis projekto partneris, Latvijos respublikos Kurzemes regiono planavimo agentūra.

 

Susisiekite su mumis!