Kretingos Viltis

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: 2022-10-12

SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA
 ,,KRETINGOS VILTIS”


 
Kontaktai:
Juridinis statusas: Asociacija
Adresas: J.K. Chodkevičiaus 10 – 412,  LT-97130 Kretinga
Telefonas: tel. (8 445) 54542
Elektroninis paštas:  [email protected]
      
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Kretingos viltis“ yra ne pelno siekianti organizacija, kuri telkia sutrikusio intelekto vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius, jų šeimas, globėjus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis.
 

Bendrijos tikslai:

 1. Telkti Kretingos r. gyvenančius sutrikusios raidos vaikus, jaunuolius ir suaugusius žmones, jų šeimas, globėjus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis.
 2. Keisti visuomenės požiūrį į žmogų su negalia, skatinti visapusišką sutrikusio intelekto žmonių įtraukimą į visuomenės gyvenimą.
 3. Kurti sistemą, kurioje neįgalus žmogus gautų reikiamą pagalbą bet kuriuo amžiaus tarpsniu.
 4. Padėti ginti sutrikusio intelekto vaikų, jaunuolių ir suaugusių žmonių bei jų šeimų teises, laisves ir orumą, padėti jiems tenkinti socialinius, kultūrinius bei kitus poreikius.

Uždaviniai:

 1. Bendradarbiauti su Kretingos r. savivaldybe.
 2. Supažindinti visuomenę su bendrijos veikla, jos problemomis ir uždaviniais, teikiant informaciją spaudai, televizijai ir radijui.
 3. Plėsti ryšius su kitomis organizacijomis, į bendrą veiklą įtraukiant neįgaliuosius.
 4. Kaupti ir teikti bendrijos ,,Kretingos viltis“ nariams reikiamą teisinę, socialinę bei kitokią informaciją, užtikrinant jų visapusišką įtraukimą į bendruomenės gyvenimą.
 5. Organizuoti bei vykdyti sutrikusio intelekto asmenų užimtumą, socialinę ir profesinę reabilitaciją, jų savarankiško gyvenimo formavimą, mokymą bei socialinių paslaugų jiems teikimą.
 6. Organizuoti sutrikusio intelekto asmenims ir jų šeimoms įvairius renginius, pažintines išvykas, laisvalaikį ir poilsį.
,,Kretingos viltis“ buvo įkurta 1992 m. gruodžio mėn. Šiuo metu bendrija vienija 101 narius, iš jų 52 neįgaliuosius.
Kretingos rajone gyvenantys neįgalūs asmenys gali kreiptis pagalbos į šias tarnybas: 
 • Ankstyvosios korekcijos tarnybą, 
 • Psichikos sveikatos centrą,
 • Dienos veiklos centrą.

Kasmet bendrija ,,Kretingos viltis“ aktyviai teikia projektų paraiškas įvairiems fondams, kurių dėka gautas finansavimas skiriamas aplinkos pritaikymui, priemonių įsigijimui, sutrikusios raidos asmenų užimtumui, darbinių įgūdžių ir meninių gabumų ugdymui.

Mūsų rajone sutrikusio intelekto asmenims trūksta laikino atokvėpio tarnybos ir grupinių gyvenimo namų.
,,Kretingos viltis“ siekia visapusiško šių žmonių įtraukimo į visuomenės gyvenimą.
Aukščiausias asociacijos organas - visuotinis ,,Kretingos viltis“ narių susirinkimas, kuris išsirenka tarybą ir revizinę komisiją. Tarybą sudaro išrinkti 7 nariai, o revizinę komisiją - 3 asmenys. Tarybai ir asociacijai ,,Kretingos viltis“ vadovauja pirmininkė  Sigutė Bendikienė (telefonas: 8 670 88037). 
 
 
Susisiekite su mumis!