Struktūra ir kontaktai » Komisijos ir darbo grupės

Paskutinį kartą informacija atnaujinta:  2020-07-20

 

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS


Viešųjų pirkimų komisija:

 • Rita Bendikienė, socialinė darbuotoja - komisijos pirmininkė;
 • Kristina Narvilė, vyr.  socialinė darbuotoja - narė, nuo 2020-07-17 direktoriaus įsalymu Nr. V1-44;
 • Jolanta Alimovienė, vyr.  buhalterė - narė, nuo 2020-05-18 direktoriaus įsakymas Nr. VI-23;
 • Antanas Kidykas,  direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams - narys;
 • Aušra Bruzdeilynienė, socialinio darbuotojo padėjėja - narė;

(2016-03-07 direktoriaus įsakymas Nr. V1-08)


Dokumentų ekspertų komisija:

 • Jolanta Alimovienė, vyr. buhalterė - pirmininkė;
 • Eglė Miščikaitė, socialinio darbuotojo padėjėja - sekretorė;
 • Kristina Narvilė, vyr.socialinė darbuotoja - narė;
 • Airida Stonkienė, vyr. socialinė darbuotoja - narė.

(2020-07-17 direktoriaus įsakymas Nr. V1-43)


Materialinių vertybių nurašymo komisija:

 

Dienos veiklos centras:

 • Kristina Narvilė, vyr.  socialinė darbuotoja - pirmininkė;
 • Rita Bendikienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Asta Vaitelavičienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Rasa Karazinienė, socialinio darbuotojo padėjėja - narė.

(2020-07-17 direktoriaus įsakymas Nr. V1-41)


Salantų padalinys:

 • Airida Stonkienė, vyr. socialinė darbuotoja - pirmininkė;
 • Rima Vengalienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Ramutė Motuzienė, socialinio darbuotojo padėjėja - narė;
 • Gražina Kaniavienė, socialinio darbuotojo padėjėja - narė.

(2015-09-30 direktoriaus įsakymas nr. V1-20)


Socialinių paslaugų kokybės vertinimo komisija:

 • Kristina Narvilė, vyr.  socialinė darbuotoja - pirmininkė, nuo 2020-07-17 direktoriaus įsakimu Nr. V1-40;
 • Rita Bendikienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Asta Vaitelavičienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Jolanta Juciuvienė, socialinio darbuotojo padėjėja - narė.

(2015-11-02 direktoriaus įsakymas nr. V1-24)


Korupcijos prevencijos  bei kontrolės komisija:

 •  Kristina Narvilė, vyr.  socialinė darbuotoja -  vadovė;
 • Antanas Kidykas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams -  narys;
 • Andrius Tamelis, kinezitarapeutas - narys.

(2020-07-17 direktoriaus įsakymas Nr. V1-39)


Maisto produktų inventorizacijos komisija:


Dienos veiklos centras:

 • Kristina Narvilė, vyr. socialinė darbuotoja - pirminkė, nuo 2020-07-17 direktoriaus įsakymu Nr. V1-42;
 • Rita Bendikienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Asta Vaitelavičienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Jolanta Juciuvienė, socialinio darbuotojo padėjėja - narė.

Salantų padalinys:

 • Airida Stonkienė, vyr. socialinė darbuotoja - vadovė;
 • Rima Vengalienė, socialinė darbuotoja - narė;
 • Danutė Mikitiejeva, socialinio darbuotojo padėjėja - narė;
 • Aldona Joskaudienė, socialinio darbuotojo padėjėja - narė.

(2015-09-28 direktoriaus įsakymas Nr. V1-17)
 

Metinės inventorizacijos komisija sudaroma  kiekvienų metų III ketvirčio pabaigoje atskiru įstaigos direktoriaus įsakymu. 
 

 

Susisiekite su mumis!