į pradžią turinys susisiekite
Naujienos spausdinti

 

 

  Paskutinį kartą informacija atnaujinta 2016-10-25

 

Nuo 2016 m. spalio 25 d. Salantų miesto bibliotekoje veikia DVC Salantų padalinio neįgaliųjų sukurtų keramikos darbų paroda.

 

 

 

Maloniai kviečiame apsilankyti !


2016 m. spalio 21 ir 22 dienomis, Dienos veiklos centras ir jo padalinys dalyvavo "Maisto banko" akcijoje Palangos RIMI  prekybos centre (adr. Malūno g. 10, Palanga) ir Salantų Cento prekybos centre (adr, Žemaitės g. 2a, Salantai). Akcijos metu Palangoje paaukota 641 vnt. ilgalaikių maisto produktų, prekybos centre savanoriavo 9 darbuotojai  savanoriai. Salantuose paaukota  835 vnt. ilgalaikių maisto produktų, savanoriavo 13 darbuotojų savanorių. 

 


Dėkojame savanoriavusiems darbuotojams už aktyvumą, aukotojams už nuoširdumą!
 

 

Nuo 2016 m. spalio 12 d. Salantų kultūros centre veikia DVC Salantų padalinio neįgaliųjų sukurtų darbelių paroda "Širdį čia sudėjau".

 

                                       

 

Kviečiame apsilankyti !!!

 

 

2016 m. spalio 13 d. Dienos veiklos centro jaunuoliai dalyvavo kasmetiniame meninės saviraiškos renginyje ,,Draugystės šventė 2016“. Renginys vyko  Priekulės socialinių paslaugų centre.

 

              

              

                                                  


Spalio 15 d.  pasaulyje minima Baltosios  lazdelės diena. 2016 metai, yra jubiliejiniai, nes ši diena pasaulyje minima jau 90-tąjį kartą.  Dienos veiklos centro  muzikuojanti  jaunuolių grupė ta proga  2016 m. spalio  13 d.  lankėsi Kretingos kultūros centre, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kretingos skyriaus 55 metų sąjungos filialo įkūrimo minėjimo šventėje.

                                                                                                                                            

         

 

               

                                                            


 Nuo 2016 m. spalio mėn. Dienos veiklos centras bendradarbiaudamas su Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Kretingos viltis" vykdo  Jaunimo sveikos gyvensenos ugdymo projektą "Neįgalaus jaunimo sveikos gyvensenos per vandens terapiją ugdymas", kurio metu neįgalūs Dienos veiklos centro ir SIŽGB "Kretingos vilties" jaunuoliai, lydimi kineziterapeuto ir socialinio darbuotojo padėjėjo lankosi  "Atostogų parke". Vandens terapijos užsiėmimais stiprinsime savo sveikatą spalio ir lapkričio mėnesiais. 
 

    Džiaugiamės  bendradarbiavimu su NVO ir bendrais neįgalaus jaunimo socializacijos siekiais! 

 

      

      

      

                                    


 
2016 m.  spalio mėn. vykdant Lygių galimybių  įgyvendinimo  projektą "Suvok mane kaip save",   pradėti  susitikimai su Kretingos rajono VšĮ Kretingos technologijų ir verslo mokyklos studentais  bei Kretingos S. Daukanto progimnazijos mokiniais.  Susitikimų tikslas -  supažindinti  jaunuolius su Lietuvoje ratifikuota Neįgaliųjų teisių konvencija, taip formuojant lygių  galimybių  teisių sampratą, informuoti apie negalių charakteristikas, padėti suprasti neįgalaus žmogaus būseną,  skatinti ir palaikyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp  Kretingos miesto jaunimą ugdančiųjų institucijų, Dienos veiklos centro bei NVO Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Kretingos viltis". Susitikimus veda Dienos veiklos centro direktorė Birutė Viskontienė ir SIŽGB "Kretingos viltis" pirmininkė Sigutė Bendikienė. 
         Dėkojame mokykloms už bendradarbiavimą ir  bendrus siekius! 

 

    .

   

   


 

Nuo 2016 m. spalio 6 d. Erlėnų filialo bibliotekoje veikia DVC Salantų padalinio neįgaliųjų sukurtų keramikos darbų paroda.

 

 

 

Maloniai kviečiame apsilankyti!

 

2016 m. rugsėjo 30 d. DVC Salantų padalinyje vyko šventė " Labas, rudenėli !", kurioje svečiavosi ponia Kopūstienė.  Šventės metu buvo žaidžiami įvairūs žaidimai, neįgalieji išbandė savo jėgas įvairiose estafetėse, vyko diskoteka.

 

   

 

 

 

2016 m. rugsėjo 29 d. DVC jaunuoliai dalyvavo neįgaliųjų muzikinės saviraiškos renginyje ,,Muzikinė paukštė 2016", kuri vyko Ventos socialinės globos namuose.

 

 

2016 m. rugsėjo 24 d. Kretingoje, Rotušės aikštėje vyko jau tradicine tapusi ,,Rudens derlius 2016" šventė, kurios metu vykusioje mugėje neįgaliųjų sukurtus darbelius ir gaminėlius reprezentavo ir jais prekiavo DVC ir DVC SP darbuotojai.

 


2016 m. rugsėjo 23 d. DVC Salantų padalinio bendruomenė dalyvavo Salantų kultūros centro organizuotoje popietėje, skirtoje paminėti Lietuvos žydų genocido dienai. Popietės metu žiūrėjome filmą, pagerbdami nužudytų žydų atminimą, aplankėme žydų kapines Žvainių kaime.
 

   

 

 

2016 m. rugsėjo 16 d. Dienos veiklos centras paminėjo savo 15 metų veiklos sukaktį. Dėkojame visiems  bendraminčiams, savanoriams ir kolegoms buvusiems kartu su mumis šioje gražioje šventėje.

Truputis trumpos istorijos:

19997 m. priimtas Kretingos rajono savivaldybės sprendimas įsteigti biudžetinę įstaigą – Dienos veiklos centrą, skirtą suaugusiems neįgaliems  žmonėms nuo 18 metų, turintiems proto, fizinę ir kompleksines negalias. 1998 m.  gruodžio  mėn. Kretingos rajono savivaldybės administracijos sprendimu nuperkamas pastatas Tiekėjų. G. 23 iš UAB „Kretingos mediena“ su 30 arų  žemės sklypo teritorija.

 2000-2001 m.  pagal parengtus projektus  gautas finansavimas per Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Viltis“ iš Lietuvos invalidų integracijos programos ir privačių Nyderlandų bendradarbiaujančių fondų.

2001 m.  rugsėjo 28 d.  įvyksta centro atidarymas ir jo slenkstį peržengia pirmieji 17 klientų.

2011 m. ES programų finansavimo dėka įstaigai renovuotos patalpos  Salantų miestelyje Kretingos rajone ir veiklą pradėjo įstaigos padalinys, teikiantis dviejų tipų paslaugas – dienos socialinės globos ir laikino apgyvendinimo (trumpalaikes) paslaugas. Dienos veiklos centre Kretingoje teikiamos dienos socialinės globos paslaugos.

•         Dienos veiklos centre ir jo padalinyje  per dieną  dienos socialinės globos  paslaugą  gauna 60  klientų, trumpalaikės socialinės globos paslaugą – 6 klientai. Tiek yra laikinam gyvenimui įsteigtų vietų.

•         Sunkios negalios asmenis įstaigoje sudaro 65 % įstaigos klientų;

•         Transporto paslaugas gauna 66% įstaigos klientų;

•         Nuo 2013 m. Įstaigos paslaugos yra licencijuotos.

Įstaigoje dirba 32 darbuotojai.  8 darbuotojai yra apgynę  profesines kvalifikacijas ir įgiję jų laipsnius.

 Įstaiga savo 15 metų veiklos eigoje yra tapusi Informacijos kaupimo ir sklaidos centru, metodiniu socialinio darbo  centru ir vykdanti socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų mokymus pagal 4 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas socialinių darbuotojų ir padėjėjų programas, įgijusi  tarptautinį  jaunimo apdovanojimą už  tarptautinių projektų vykdymą. Turi savanoriškos veiklos su jaunimu akreditavimo pažymėjimą.

Neįgaliesiems taikomos: Socialinės globos užimtumo, darbinių įgūdžių lavinimo, meninių-kūrybinių įgūdžių lavinimas, socialinių įgūdžių lavinimo veiklos, fizinė taikomoji sveikatinimo veikla,  maitinimas, informavimas – konsultavimas, specialusis transportas. Leidžiami metodiniai veiklos leidiniai.

Suburtas kolegų bendraminčių ratas, įgyvendinta daug  nacionalinių ir tarptautinių projektų bei veiklos programų bendradarbiaujant su NVO Lietuvoje ir užsienio šalyse, dalyvaujama ES finansuojamuose projektuose  siekiant inovacijų ir pritraukiant lėšas.

 

 

      

 

      

 

    

 

 

Nuoširdūs dėkingumo žodžiai tariami visiems  įstaigos darbuotojams.

Dėkojame už Jūsų iniciatyvas, kūrybiškumą, vidinę pagarbą kiekvienam įstaigos klientui ir  šalia esančiam kolegai. Stiprybės jums visiems, nes šis pasirinktas profesinis kelias yra jūsų gyvenimo pašaukimas tarnauti žmogui, reikalaujančiam ypatingo dėmesingumo ir  pagalbos.  

 

 

2016 m. rugsėjo - gruodžio mėnesiais Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su SIŽGB ,,Kretingos Viltimi", įgyvendina ,,Neįgalaus jaunimo sveikos gyvensenos per vandens terapiją ugdymo" projektą, kurio metu neįgalieji jaunuoliai lankosi baseine, kineziterapeuto pagalba įgyvendina sudarytą sveikatinimo programą.

Projektas finansuojamas Kretingos rajono savivaldybės NVO programų, skirtų jaunimo sveikos gyvensenos ugdymui, lėšomis.

 

 

2016 m. rugsėjo - gruodžio mėnesiais Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su SIŽGB ,,Kretingos Viltimi", vykdo projektą ,,Suvok mane kaip save", skirtą ugdomojo amžiaus jaunuolių supažindinimui su ,,Negalia" sąvoka ir Lietuvoje ratifikuota Tarptautinės Neįgaliųjų teisių konvencija -  turiniu ir ypatumais.

 

Projekto partneriai:

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla;

Kretingos S. Daukanto progimnazija.

 

Įvairiose mokyklose vykdomi skirtingo pobūdžio susitikimai su mokiniais. Projektas finansuojamas Kretingos rajono savivaldybės NVO programai Lygių galimybių teisių įgyvendinimo veiklos projektams skirtomis lėšomis.

 


2016 m. rugsėjo 15 d. DVC Salantų padalinio klientai dalyvavo Salantų kultūros centro organizuotoje popietėje "Mielinės tešlos pyragai". Kiekvienas iš dalyvių turėjo atsinešti savo kepinį, jį pristatyti ir pavaišinti kitus susirinkusius. Salantų padalinys pristatė pačių keptus mielinius žagarėlius.
 

 

 

2016 m. rugsėjo 9 d. DVC Salantų padalinio neįgalieji aplankė Imbarės piliakalnį, grožėjosi gamta.

 

      

 

    

 

2016 m. rugsėjo 2 d. Dienos veiklos centro jaunuoliai dalyvavo Mažeikiuose VŠĮ ,,Vilties erdvė" suorganizuotoje ,,Vasaros palydos" šventėje!

 

 

 

Nuo 2016 m.  rugpjūčio 30 d. iki rugsėjo 23 d. Palangos  miesto viešojoje bibliotekoje eksponuojama Dienos veiklos centro jaunuolių tapybos ant šilko meno darbų  paroda "Šilko gėlės".
 

Praeivius kviečiame pasigrožėti!

 

 

2016 m. liepos 15 d. Dienos veiklos centro ir Dienos veiklos centro Salantų padalinio jaunuoliai vyko į  metinę kelionę - Klaipėdos  Delfinariumą. Ten žiūrėjome delfinų pasirodymą. Kartu vykę keletas tėvelių, darbuotojai bei  lankytojai išvyka buvo labai patenkinti.

 

Esame dėkingi suorganizavusiems šią kelionę!

 

    

 

2016 m. liepos 11 - 22 d. Dienos veiklos centro keletas neįgalių jaunuolių  dalyvavo savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio stovykloje Giruliuose ,,Pasaka". Joje savanoriavo Dienos veiklos centro kineziterapeutas Andrius Tamelis.

 

 


2016 m. liepos 7 d. DVC Salantų padalinyje svečiavosi VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojai - direktorė Inna Viršilienė, medicinos psichologė - psichoterapeutė Regina, slaugytoja Reda bei socialinės darbuotojos Aurelija ir Regina. Viešnios domėjosi DVC Salantų padalinio veikla ir teikiamomis paslaugomis, dalyvavo keramikos užsiėmimų veikloje.
 

       

 

 

 

 

Nuo 2016 m. birželio 27 d. Kretingos Švč. Mergelės Marijos apreiškimo bažnyčios patalpoje, prie zakristijos eksponuojama Dienos veiklos centro neįgalaus jaunimo  keramikos, floristikos ir dailės  jungtinių darbų paroda "Laiškai vasarai".

 

Kviečiame apsilankyti ir pasigrožėti!
Dėkojame broliams Pranciškonams už bendradarbiavimą!


 

2016 m. birželio 22 d. Dienos veiklos centro jaunuoliai dalyvavo Gargždų socialinių paslaugų centro suorganizuotoje meninės saviraiškos šventėje ,,Skriski kūrybos paukšte 10".

 

 

    

 

 

Nuoširdžiai dėkojame UAB "Gėlės tik Jums" už Dienos veiklos centrui ir jo padaliniui Salantuose padovanotas lauko ir kambarines gėles, kurios  papuošė mūsų  aplinką ir žydinčiais  žiedais padabins mūsų  kasdienybę!

 

AČIŪ JUMS!!!

 

         


2016 m. birželio 1 d. DVC Salantų padalinyje vyko vasaros atidarymo šventė. Visą gegužės mėnesį padalinio klientai ruošėsi vasaros atidarymo šventei, visą mėnesį vyko įvairios sportinės varžybos - "Šiaurietiško ėjimo maratonas", "Futbolo kamuolio spyrimas į vartus", "Krepšinio baudų metimas", "Kamuolio ridenimas į vartus", "Smiginio varžybos". Šventės metu buvo apdovanoti vykusių varžybų nugalėtojai, buvo kepami šašlykai, vyko diskoteka.
 

   

 

2016 m. gegužės 30 d. DVC Salantų padalinio neįgalieji dalyvavo Tarptautinėje vaikų gynimo ir Tėvo dienos paminėjimo šventėje Salantų dvaro parko vasaros estradoje, kur kartu su Kapitonu Flintu pabuvojo šokių ir dainų kelionėje!!!

 

       

 

 

2016 m. gegužės 25 d. Dienos veiklos centro teatro trupė ,,Ieškotojai" vyko į Tarptautinį neįgaliųjų teatrų festivalį ,,Širdys vilčiai plaka" Panevėžyje ir pristatė savo naują teatrinę improvizaciją ,,Pabudimas". Renginį organizavo Panevėžio jaunuolių dienos centras.  Kelionės metu neįgalieji aplankė tulpių šventėmis pagarsėjusį Burbiškio dvarą.

 

        

 

       

 

              

 

2016 m. gegužės 15 d. DVC Salantų padalinys su neįgaliųjų sukurtais darbeliais dalyvavo Sekminių mugėje Salantuose.
 


2016 m. gegužės 14 d. DVC Salantų padalinys su neįgaliųjų sukurtais darbeliais dalyvavo Tarptautinėje amatų šventėje - mugėje Salantų gimnazijoje.

 

 

 

Dienos veiklos centras bendradarbiaudamas su SIŽGB ,,Kretingos viltimi" 2016 m. balandžio - gruodžio mėnesiais vykdo Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuotą ,,Mažiau galimybių turinčio jaunimo teatrinės saviraiškos festivalio ,,ATSPINDŽIAI" projektą.

Projekto partneriai:

SIŽGB ,,Telšių viltis";

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras, žmonių su psichikos negalia skyrius;

LSIŽGB ,,Klaipėdos viltis";

Raseinių neįgalaus jaunimo užimtumo centras ,,Vilties takas";

Šilalės socialinių paslaugų centras;

Vilniaus neįgalaus jaunimo užimtumo centras ,,Šviesa";

Priekulės socialinių paslaugų centras;

Lietuvos aklųjų biblioteka, Klaipėdos filialas;

Palangos socialinių paslaugų centras;

Gargždų socialinių paslaugų centras;

 

Projekto tikslas - psichodramos metodo taikymas teatro užimtumo veikloje dirbant kartu su įgaliu jaunimu bei profesionaliu režisieriumi.

Projekto tikslas - neįgaliųjų dienos paminėjimas 2016 m. gruodžio 2 d. Kretingos kultūros centre pristatant sukurtas psichodramos improvizaciją.

 

 

Nuo 2016 m. kovo  2 d. Dienos veiklos centras bendradarbiaudamas su Kretingos  rajono neįgaliųjų draugija  įgyvendina “2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą”, kurio metu vykdomos bendros užimtumo veiklos kartu su senjorais - keramikos :

 

 

              

 

             

 

nuo balandžio  11 d. piešimo ant šilko:

 

            

 

 

 

 

nuo gegužės 2 d. ebru meno veikla.

 

Džiaugiamės bendradarbiavimu ir kartu žavimės  gimstančiais meno darbais ir įgyjamais įgūdžiais.

Projektas vyksta iki 2016 m. gruodžio 15 d.

 

 

2016 m. gegužės 4 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko Mamos dienos šventė.

 

 

2016 m. gegužės 3 d. Dienos veiklos centre vyko graži šventė, kuomet gražiausios gėlės, dovanos ir gražiausios eilės buvo skiriamos Mamoms.

 

Ačiū SIŽGB ,,Kretingos viltis" pirmininkei Sigitai Bendikienei ir Pranciškonams broliui Tomui ir broliui Bernardui už gražius sveikinimus ir eiles Mamos dienos proga.

 

       

 

    

 

 

Nuo 2016 m. gegužės 2 d. Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės  bibliotekoje eksponuojama Dienos veiklos centro jaunuolių keramikos - floristikos ir dailės srities (papjė mašė) technikos jungtinė meno darbų paroda "Laiškai vasarai".

 

 

2016 m. balandžio 29 d. DVC Salantų padalinyje vyko "Padėkos šventė", kurios metu buvo paminėta padalinio penkių metų gyvavimo sukaktis, tylos minute pagerbti Anapilin iškeliavę padalinio klientai. Tą pačią dieną paminėta ir Tarptautinė šokio diena. Už puikią Šokio dieną esame dėkingi Salantų kultūros centro meno vadovei Almai Preibienei.

 

   

 

 

 

 

2016 m. balandžio 25 d. Dienos veiklos centro salėje 15.00 val. vyko  Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro lektorės Dr. Jolitos Viluckienės  ir jos vyro Tomo Vilucko  vieša paskaita "Žmogus su negalia: griauti mąstymo stereotipus".

 


Ačiū Dr. Jolitai ir jos vyrui Tomui Viluckams už puikiai praleistą popietę!

 

       

 

 

2016 m. balandžio 22 d. Dienos veiklos centro klientai dalyvavo Kretingos muziejaus Tradicinių amatų centre vykusiuose edukaciniuose duonos kepimo užsiėmimuose Jurginių proga. Kartu su Muziejaus etnografijos skyriaus vedėja Nijole Vasiliauskiene aplankėme saugyklas,  kuriose saugomos Šv. Jurgio skulptūros iš medžio, susipažinome su archeologine medžiaga, legendomis bylojančiomis Šv. Jurgio paskelbimą Globėju.

 

Dėkojame sertifikuoto tautinio paveldo produkto - duonos -kepėjai Vidai Viskontienei ir muziejaus etnografijos skyriaus vedėjai Nijolei Vasiliauskienei už puikiai praleistą popietę!

 

          

 

 

2016 m.  balandžio  12 d. Dienos veiklos centro  jaunimas aplankė savo naujus draugus Šilalės socialinių paslaugų namuose. Renginyje, skirtame  tradicijų puoselėjimui "Velykinė popietė"  bendryste džiaugėsi Šilalės, Gargždų, Šilutės ir Kretingos neįgalus jaunimas.  Smagus laikas praturtino emocijomis ir pažintimis.

 

Dėkojame organizatoriams už kvietimą!

 

               

 

2016 m. balandžio 12 d. Dienos veiklos centras dalyvavo Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos suorganizuotame teatro saviraiškos festivalyje ,,Vaivorykštė".

 

        

 

2016 m.  balandžio  7 d. Dienos veiklos centro instrumentinis ansamblis dalyvavo  Kretingos rajono neįgaliųjų draugijos  organizuotoje šventėje "SVEIKAS PAVASARĖLI", kuri vyko  Kretingos kultūros namuose. Pavasario atbudimu  džiaugėsi kartu su  Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Telšių neįgaliųjų draugijų atstovais.


   

 

 

2016 m. balandžio 1 d. DVC Salantų padalinyje vyko Atvelykio šventė. Velykų bobutė visus kvietė žaisti įvairių žaidimų, buvo menamos mįslės, ridenami margučiai.

 

          

 

 

Nuo 2016 m.  kovo 29 d.  Palangos  miesto viešojoje bibliotekoje, internetinės skaityklos salėje  eksponuojama Dienos veiklos centro jaunuolių keramikos - floristikos ir dailės srities (papjė mašė) technikos jungtinė meno darbų  paroda "Laiškai vasarai".
 

Praeivius kviečiame pasigrožėti!

 

                                         

 

 

  

 

 

 

2016 m. kovo mėn. 25 d. Šventasis Kryžiaus kelias Didyjį Penktadienį.   

 

   

 


2016 m. kovo 25 d. DVC Salantų padalinyje lankėsi Salantų gimnazijos 1 Ga klasės mokiniai, kurie padalinio bendruomenę pasveikino su artėjančiomis šv. Velykomis !!!

 

Ačiū 1 Ga klasės mokiniams ir jų auklėtojai už dovanas ir puikiai praleistą laiką!!!
 

    

 

 

 

2016 m. kovo 24 d. Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje vyko  Dienos veiklos centro suorganizuotas renginys ,,Atspindžiai 2016'', skirtas paminėti Tarptautinę teatro dieną. Į šventę sugužėjo draugai iš Panevėžio, Raseinių, Šilutės, Šilalės, Klaipėdos, Priekulės, Gargždų, Salantų.

AČIŪ už spalvotų pasirodymų paletę ir už puikiai praleistą laiką....

AČIŪ renginio rėmėjui ,,Kretingos autoratas''

 

    

 

 


Nuo kovo mėn. Salantų miesto bibliotekoje eksponuojama Dienos veiklos centro Salantų padalinio klientų keramikos  bei Vytauto Raudonio siuvinėjimo kryželiu darbų paroda.
 

 

 

2016 m. kovo 18-19 d. Dienos veiklos centras ir Salantų padalinys dalyvavo LPF ,,Maisto banko" organizuotoje akcijoje, kurios metu Palangos Maksima XX ir Salantų IKI Cento prekybos centruose buvo paaukota 1195 vnt. maisto produktų.

 

Dėkojame neabejingiems praeiviams, savanoriams, įstaigos darbuotojams.

Jūsų gerumas - Jūsų vidinės stiprybės jėga!

 

 

2016 m. kovo 17 d. Dienos veiklos centro  jaunuoliai  dalyvavo DR. Jono Šliūpo memorialinėje sodyboje Palangoje, organizuotuose edukaciniuose užsiėmimuose "Velykiniai margučiai". Užsiėmimų metu marginome kiaušinius, klausėmės apie  marginimo tradicijas, džiaugėmės  gražiu rezultatu.

 

Dėkojame  Sigutei Bendikienei už užsiėmimų pravedimą.
 

 

     

 

 

2016 m. kovo 10 d. DVC Salantų padalinyje lankėsi Salantų gimnazijos skautai, kurie linksmomis dainomis pasveikino padalinio bendruomenę su artėjančiomis kovo 11 - osios šventėmis!

 

 

2016 m. kovo 10 d. Dienos veiklos centre paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

 

 

 

2016 m. kovo 4 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje šurmuliavo smagioji Kaziuko mugė, kuri kvietė visus visus linksmai praleisti laiką. Dienos veiklos centro Salantų padalinio salė, kurioje vyko Kaziuko mugė, braškėjo, traškėjo nuo svečių. Į šventę rinkosi neįgaliųjų tėveliai, Salantuose veikiančių įstaigų darbuotojai, bendruomenės žmonės, Salantų lopšelio-darželio " Rasa" vaikučiai ir jų auklėtojos, Salantų slaugos ligoninės pacientai.  

             

 

 

 

Dėkojame LPF ,,Maisto bankas" už morkas!

Dienos veiklos centro klientų mokomosios maisto ruošos metu morkos sutarkuotos ir paruoštos (užšaldytos) maisto naudojimui!!!

AČIŪ!

 

                  

 

      

 

 

Nuo 2016 m. vasario 24 d. Kretingos ligon